Ammerud Håndball

Nyheter

klubb

Saturday, 12 September 2020 11:12

Det er utarbeidet egne føringer for covid-19 i Apalløkka

klubb

Wednesday, 26 August 2020 18:55

Nå starter vi opp igjen med håndball for 3.klasse 2012-årgangen

region

Thursday, 20 August 2020 11:32

Håndballforbundet har utarbeidet egne retningslinjer for smittevern

handballskole

Thursday, 20 August 2020 11:28

Snart starter håndballskolen igjen

klubb

Thursday, 20 August 2020 10:52

Skolen har startet og nå starter vi våre lag opp igjen for sesongen

Håndballforbundet har utarbeidet egne retningslinjer for smittevern

 Det er viktig at alle lag setter seg inn og følger retningslinjene ifm COVID-19.

Håndballens egen veileder finnes her: https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/