handball 100      AMMERUD HÅNDBALL

Vi har fremdeles mulighet for trening i Apalløkka frem til 19. juni, men vi må huske smittervern og retningslinjer. 

 

Hallen holdes åpen så lenge skolen er åpen, det vil si frem til 19. juni.
Så da blir det mulig å trene, men vi må også ha vakter i perioden.
Ikke alt av treningstider blir brukt, men vi vet litt fra uke til uke hva som brukes, så utgangspuntket er at det blir satt opp tilsynsvakt for hele åpningstiden, så justerer vi heller ned.
Åpningstid er 15.55 til 22.30
Vaktfordeling
Onsdag 3.6 J2008
Mandag 8.6 J2010
Onsdag 10.6 J2004
Mandag 15.6 J2005
Onsdag 17.6 J2006

Onsdag 10.6 blir det også årsmøte kl 19.00 i Apalløkka, Vel møtt!

Minner om smittevern veilederen som fremdeles gjeler
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf

Og den som er mer spesifikk for håndball:
https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/