Ammerud Håndball

Fritidskortet er en ordning for alle barn og unge i alderen 6-18 år som bor i Bydel Grorud(eller går på barne-ungdomsskole i bydelen).

Ordningen dekker medlemskontingent og aktivitetsavgift på inntil kr 1000,- i halvåret for deltakelse i organisert fritidsaktivitet. Og, dette gjelder alle.

Vi tilrettelegger slik at man kan bruke hele eller deler av beløpet i Ammerud Håndball.
Den enkelte velger hvilket beløp man vil bruke på Ammerud Håndball for høst og vår semester(inntil 1000 pr semester) Vi samler inn data, og reduserer fakturaer tilsvarende.
Dersom dere har flere fritidsaktiviteter dere ønsker å splitte beløpet på, så kan dere f.eks. dele med 500 til Ammerud Håndball og 500 til Grei
Fotball. Da skriver dere inn 500. Dere kan også velge refusjon for bare høst semesteret hos håndball og
f.eks. vårsemester hos korps.

Vi sender inn lister til bydelen, som da sjekker at det blir riktig mellom de forskjellige aktivitetene

Vår hovedfaktura vil bli på høstsemesteret, så vi anbefaler at dersom noe av fritidskortet blir brukt hos oss, så bruk det i høstsemesteret.

Les mer om fritdiskortet her:

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/fritidskortet-i-bydel-grorud/